Active management of protected areas enhances metapopulation expansion under climate change

C.R. Lawson, J.J. Bennie, C.D. Thomas, J.A. Hodgson, R.J. Wilson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
308 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active management of protected areas enhances metapopulation expansion under climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology