Activity and impulsive action are controlled by different genetic and environmental factors.

M. Loos, S. Van der Sluis, Z. Bochdanovits, IJ. van Zutphen, T. Pattij, O. Stiedl, C.N. Levelt, C.I. De Zeeuw, A.B. Smit, S. Spijker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)817-828
TijdschriftGenes Brain and Behavior
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit