Activity-dependent clustering of functional synaptic inputs on developing hippocampal dendrites.

T. Kleindienst, J. Winnubst, C. Roth-Alpermann, T. Bonhoeffer, C. Lohmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1012-1024
TijdschriftNeuron
Volume72
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit