Activity-dependent increases in local oxygen consumption correlate with postsynaptic currents in the mouse cerebellum in vivo.

C. Mathiesen, K. Caesar, K. Thomson, T.M. Hoogland, B.M. Witgen, A. Brazhe, M. Lauritzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18327-18337
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume31
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit