Activity of chemolithotrophic nitrifying bacteria under stress in natural soils

H.J. Laanbroek, J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)275-304
  TijdschriftAdvances in Microbial Ecology
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit