Activity of hippocampal CA1 neurons in Alzheimer's disease is not affected by the presence of adjacent neuritic plaques

A. Salehi, C.W. Pool, M. Mulder, R. Ravid, N.K. Gonatas, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-118
TijdschriftJournal of Alzheimer's Disease
Volume1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit