Activity of nitrifiers in relation to nitrogen nutrition of plants in natural ecosystems

J.W. Woldendorp, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)217-228
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume115
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit