Activity of vasopressinergic neurons of the human supraoptic nucleus is age and sex dependent

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-258
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume11
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit