Acumulacion y fragmentacion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)163-170
TijdschriftHistoria Social
Volume60
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit