Acute Effects of Morning Light on Plasma Glucose and Triglycerides in Healthy Men and Men with Type 2 Diabetes

Ruth I Versteeg, Dirk J Stenvers, Dana Visintainer, Andre Linnenbank, Michael W Tanck, Gooitzen Zwanenburg, Age K Smilde, Eric Fliers, A. Kalsbeek, Mireille J Serlie, Susanne E la Fleur, Peter H Bisschop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

164 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Acute Effects of Morning Light on Plasma Glucose and Triglycerides in Healthy Men and Men with Type 2 Diabetes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences