Acute isolation and transcriptome characterization of cortical astrocytes and microglia from young and aged mice

Marie Orre, W. Kamphuis, Lana M Osborn, Jeroen Melief, Lieneke Kooijman, I. Huitinga, Jan Klooster, K. Bossers, Elly M Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acute isolation and transcriptome characterization of cortical astrocytes and microglia from young and aged mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences