Acute restraint stress increases intrahypothalamic estradiol concentrations in conjunction with increased hypothalamic oestrogen receptor beta and aromatase mRNA expression in female rats.

J. Liu, P. Hu, X. Qi, F. Meng, A. Kalsbeek, J.N. Zhou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)435-443
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit