Acute stress increases left hemispheric activity measured via changes in frontal alpha asymmetries

Gesa Berretz, Julian Packheiser, Oliver T Wolf, Sebastian Ocklenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
113 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acute stress increases left hemispheric activity measured via changes in frontal alpha asymmetries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences