Adèle en de ernstige jonge man uit het verre land: De Hongaars-Nederlandse relaties van het echtpaar Antal-Opzoomer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)47-65
TijdschriftZacht Lawijd
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit