Adaptation, density dependence and the responses of trophic level abundances to mortality

P.A. Abrams, M. Vos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

204 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptation, density dependence and the responses of trophic level abundances to mortality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology