Adaptation of the Fungal Parasite Zygorhizidium planktonicum During 200 Generations of Growth on Homogeneous and Heterogeneous Populations of Its Host, the Diatom Asterionella formosa

A. De Bruin, B.W. Ibelings, M. Kagami, W.M. Mooij, E. Van Donk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptation of the Fungal Parasite Zygorhizidium planktonicum During 200 Generations of Growth on Homogeneous and Heterogeneous Populations of Its Host, the Diatom Asterionella formosa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences