Adaptation to visual numerosity changes neural numerosity selectivity

Andromachi Tsouli, Yuxuan Cai, Martijn van Ackooij, Shir Hofstetter, Ben M Harvey, Susan F Te Pas, Maarten J van der Smagt, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptation to visual numerosity changes neural numerosity selectivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences