Adaptations in pre- and postsynaptic 5-HT1A receptor function and cocaine supersensitivity in serotonin transporter knockout rats

J.R. Homberg, S.F. de Boer, H.S. Raaso, J.D.A. Olivier, M. Verheul, E. Ronken, A.R. Cools, B.A. Ellenbroek, A.N.M. Schoffelmeer, L.J.M.J. Vanderschuren, T.J. de Vries, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)367-380
TijdschriftPsychopharmacology (Berl)
Volume200
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit