Adapted dandelions trade dispersal for germination upon root herbivore attack

Zoe Bont, Marc Pfander, Christelle A. M. Robert, Meret Huber, Erik H. Poelman, Ciska E. Raaijmakers, Matthias Erb (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer2930
TijdschriftProceedings of the Royal Society B-Biological Sciences
Volume287
Nummer van het tijdschrift1921
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 feb. 2020

Citeer dit