Adaptive plasticity and epigenetic variation in response to warming in an Alpine plant

Adrienne B. Nicotra, Deborah L. Segal, Gemma L. Hoyle, Aaron W. Schrey, Koen J. F. Verhoeven, Christina L. Richards

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

85 Citaten (Scopus)
223 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)634-647
TijdschriftEcology and Evolution
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit