Adaptive plasticity and epigenetic variation in response to warming in an Alpine plant

Adrienne B. Nicotra, Deborah L. Segal, Gemma L. Hoyle, Aaron W. Schrey, Koen J. F. Verhoeven, Christina L. Richards

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

214 Downloads (Pure)

Zoekresultaten