Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot) 416-434
TijdschriftThe Asia Pacific Journal of Anthropology
Volume20
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit