Additional mitochondrial DNA mutations may explain extra-ocular involvement in LHON

L. Spruijt, J.E. Hoogendijk, [No Value] Hendrickx, I.F. de Coo, P.A. Doevendans, P.T.V.M. de Jong, W.G.M. Spliet, H. Kroes, H.J. Smeets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1478-1481
TijdschriftAmerican Journal of Medical Genetics, Part A
Volume140A
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit