Additions and corrections to names published in Cercospora and Passalora.

U. Braun, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)395-416
  TijdschriftMycotaxon
  Volume92
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit