Additions and corrections to the lichen mycobiota of the subantarctic Prince Edward Islands

D.O. Øvstedal, N.J.M. Gremmen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Fifteen species are reported as new to the subantarctic Prince Edward Islands (47 degrees S, 38 degrees E). Of these 12 are added to the known lichens of Prince Edward Island, and four are added to the Marion Island species list. Two species are new to science, viz. Gyalecta azorellae Ovstedal, with 1-3-septate ascospores, and Verrucaria efflorescens Ovstedal, with goniocysts and a massive hypothallus
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)249-257
  TijdschriftNova Hedwigia
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Additions and corrections to the lichen mycobiota of the subantarctic Prince Edward Islands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit