Additions to Calonectria

P.W. Crous, M.J. Wingfield, A. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  104 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)217-234
  TijdschriftMycotaxon
  Volume46
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit