Additions to Mycosphaerella in the fynbos biome

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  128 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19-26
  TijdschriftMycotaxon
  Volume46
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit