Additions to the Mycosphaerella complex

P.W. Crous, K. Tanaka, B.A. Summerell, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  234 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Additions to the Mycosphaerella complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences