Additive and interactive effects of functionally dissimilar soil organisms on a grassland plant community

N. Ladygina, F. Henry, M.R. Kant, R. Koller, S. Reidinger, A. Rodriguez, S. Saj, I. Sonnemann, C. Witt, S. Wurst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Additive and interactive effects of functionally dissimilar soil organisms on a grassland plant community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences