Additive effects of aboveground polyphagous herbivores and soil feedback in native and range-expanding exotic plants

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

425 Downloads (Pure)

Zoekresultaten