Additive effects of aboveground polyphagous herbivores and soil feedback in native and range-expanding exotic plants

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

439 Downloads (Pure)
Filter
Toespraak of presentatie

Zoekresultaten