Additive effects of aboveground polyphagous herbivores and soil feedback in native and range-expanding exotic plants

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

441 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Additive effects of aboveground polyphagous herbivores and soil feedback in native and range-expanding exotic plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology