Additive effects of attention and stimulus contrast in primary visual cortex.

A. Thiele, A. Pooresmaeili, L.S. Delicato, J.L Herrero, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2970-2981
TijdschriftCerebral Cortex
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit