Adel und interregionalität in Ostniederland und Nordwestdeutschland [Review of: M Van Driel (2010) Adel verbindet-Adel verbindt. Elitevorming en stadscultuur in Noordwest-Duitsland en de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)182-186
TijdschriftVirtus. Journal of Nobility Studies
Volume18
Nummer van het tijdschrift2011
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit