Adeno-associated viral vector (AAV)-mediated gene transfer in the red nucleus of the adult rat brain: comparative analysis of the transduction properties of seven AAV serotypes and lentiviral vectors.

B. Blits, S. Derks, J. Twisk, E.M.E. Ehlert, J. Prins, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)257-263
TijdschriftJournal of Neuroscience Methods
Volume185
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit