Adeno-associated viral vectors as agents for gene delivery: application in disorders and trauma of the central nervous system

Marc J Ruitenberg, Ruben Eggers, Gerard J Boer, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adeno-associated viral vectors as agents for gene delivery: application in disorders and trauma of the central nervous system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds