Adenomatous polyposis coli-deficient zebrafish are susceptible to digestive tract neoplasia.

A.-P.G. Haramis, A. Hurlstone, Y. van der Velden, H. Begthel, M. van den Born, G.J.A. Offerhaus, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adenomatous polyposis coli-deficient zebrafish are susceptible to digestive tract neoplasia.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds