Adenopleurella new genus, Proceropes, new genus, Sarsocletodes Wilson (ex Laophontidae), and Miroslavia Apostolov (ex Cletodidae): representatives of a new family (Copepoda: Harpacticoida)

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)340-363
  TijdschriftJournal of Crustacean Biology
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit