Adenoviral vector-mediated expression of a foreign gene in peripheral nerve tissue bridges implanted in the injured peripheral and central nervous system

B Blits, Paul A Dijkhuizen, Thomas P Carlstedt, H A Poldervaart, S Schiemanck, G J Boer, J Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adenoviral vector-mediated expression of a foreign gene in peripheral nerve tissue bridges implanted in the injured peripheral and central nervous system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences