Adenoviral vector-mediated gene expression in the nervous system of immunocompetent Wistar and T cell-deficient nude rats: preferential survival of transduced astroglial cells in nude rats

W.T.J.M.C. Hermens, J Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adenoviral vector-mediated gene expression in the nervous system of immunocompetent Wistar and T cell-deficient nude rats: preferential survival of transduced astroglial cells in nude rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences