Adiponectin receptor 2 gene associated with bone traits in broiler chickens

T.F GODOY, V.H. SILVA, A.L. TESSMANN, J.R PANDOLFI, J.O PEIXOTO, L.L COUTINHO, M.C LEDUR

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit