[Adipose tissue: an innervated endocrine gland]

E. Fliers, J.A. Romijn, H.P. Sauerwein, A. Kalsbeek, F. Kreier, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1976-1979
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume146
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit