Adjectives and Argument Structure

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftHIL-Manuscripts
Volume1
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit