Administration of thyrotropin-releasing hormone (TRH) in the hypothalamic paraventricular nucleus (PVN) of male rats mimics the metabolic cold defence response

Zhi Zhang, Frederico Sander Mansur Machado, Li Zhao, Charlotte A Heinen, Ewout Foppen, Mariëtte T Ackermans, Jiang Ning Zhou, Peter H Bisschop, Anita Boelen, Eric Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Administration of thyrotropin-releasing hormone (TRH) in the hypothalamic paraventricular nucleus (PVN) of male rats mimics the metabolic cold defence response'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences