Adolescents’ Expectations About the Timing of Family Life Events: Unraveling the Role of Value Transmission and Modeling

M.G. Keijer (Co-auteur), A.C. Liefbroer, I. Nagel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adolescents’ Expectations About the Timing of Family Life Events: Unraveling the Role of Value Transmission and Modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences