Adolescents’ Life Plans. What is the Role of Parental Background?

M. Keijer

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Liefbroer, A.C. (Aat), Promotor
  • Nagel, I., Co-promotor, Externe Persoon
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit