Adriamonas peritocrescens gen-nov sp-nov, a new free-living soil flagellate (Protista, Pseudodendromonadidae Incertae Sedis)

F.J.M. Verhagen, M. Zolffel, G. Brugerolle, D.J. Patterson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)295-308
  TijdschriftEuropean Journal of Protistology
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit