Adrian Finucane, The temptations of trade; Britian, Spain, and the Struggle for Empire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume103
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit