Adult children in complex families: How do relationships affect relationships?

M. Hornstra, M. Kalmijn, K. Ivanova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2039-2061
TijdschriftFamily Relations
Volume72
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 18 aug. 2022

Citeer dit