Adult children in complex families: How do relationships affect relationships?

M. Hornstra, M. Kalmijn, K. Ivanova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFamily Relations
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 18 aug. 2022

Citeer dit