Adult children's relationships with married parents, divorced parents, and stepparents: biology, marriage or residence?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adult children's relationships with married parents, divorced parents, and stepparents: biology, marriage or residence?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences